Khóa thẻ từ mật mã HIONE+ H-7000

Giá LH 0968.568.733

Màu sắc: Màu bạc + màu đen

Phương thức mở khóa: Bằng thẻ từ, mật mã và chìa khóa (tạo được 100 thẻ và 5 mật mã)

chế độ mật mã ảo, chống lộ mật mã; báo động khi khóa bị phá, khi có hỏa hoạn, khi chưa đóng cửa

Nguồn điện: Pin 1,5V x 4 (6V)

Kích thước khóa: 84 x 362 x 68 mm

Độ dầy cửa phù hợp: 40 – 60 mm

Danh mục: