Khóa thẻ từ mật mã HIONE+ H-2300

Giới hạn chịu ẩm: 0% – 90%

Giới hạn chịu nhiệt: -40 – 80°C

Báo động cháy: 70°C

Nguồn điện: Pin 1,5V x 4

Thời gian chạy của Pin: 12 tháng (10 lần/ngày)

Kích thước khóa:  76 x 281 x 30 mm

Độ dầy cửa phù hợp: 35 – 60 mm

Danh mục:
  DMCA.com Protection Status